Bảng điều khiển di động 3,8″ – VCH08

– Màn hình rộng 3,8″, dử dụng phím điều khiển

– Sử dụng thuận tiện, linh hoạt.

– Đảm bảo an toàn cho người và hệ thống.

– Tích hợp chế độ thông minh và nút dừng

– Xử lí mạnh mẽ phục vụ nhiều ứng dụng trong công nghiệp.

– Đảm bảo độ tin cậy cao – Tối ưu hóa sản xuất

    .
    .
    .
    .