Bảng điều khiển VR21

– Kích thước nhỏ gọn phục vụ cho nhu cầu vận hành và giám sát.

– Hiển thị trực quan

– Hoạt động với màn hình cảm ứng

– Dễ dàng lập kế hoạch sản xuất quản lí

– Phần mềm hỗ trợ trực quan toàn diện

    .
    .
    .
    .