Bơm hút khí Dräger Accuro

Bơm Hút Khí Dräger Accuro có thể dễ dàng sử dụng với một tay. Được sử dụng chung với các ống đo khí của Dräger cho kết quả chính xác với tính linh hoạt, nhỏ gọn.

    .
    .
    .
    .