Bơm hút khí tự động Dräger X-act 5000

Bơm Hút Khí Tự Động Dräger X-act 5000 được thiết kế riêng và là sự lựa chọn hàng đầu để sử dụng với các ống đo khí độc hoặc các ống lấy mẫu khí của Dräger. Dễ dàng sử dụng, độ tin cậy cao đã được chứng minh trong việc đo đạc và lấy mẫu khí.

    .
    .
    .
    .