Hệ thống chuyển động tịnh tiến với bộ dẫn động

– Bao gồm 3 phần:

+ Thanh Trượt

+ Actuators

+ Motor và bộ điều khiển motor

– Hệ thống chuyển động tuyến tính là hệ thống dẫn động chính xác, hiệu suất cao trong kích thước nhỏ gọn.

    .
    .
    .
    .