Compressed Air Breathing Cylinders

Bình khí thở
Được thiết kế bằng công nghệ hàng đầu và vật liệu tiên tiến. Phạm vi của xi lanh composite có thể được sử dụng trong bất kỳ ứng dụng nào.

    .
    .
    .
    .