Đầu dò đơn khí cầm tay Dräger PAC 5500

​Với đặc tính của thiết bị đo đơn khí là thời gian sử dụng dài, Dräger Pac® 5500, không hạn chế về thời gian sử dụng, và rất lý tưởng để phục vụ việc theo dõi cá nhân và phát hiện nhanh và chính xác khí CO, H2S, O2…

    .
    .
    .
    .