Đầu dò đơn khí cầm tay Dräger PAC 6000

Đầu Dò Đơn Khí Cầm Tay Dräger PAC 6000 đo các loại khí CO, H2S, SO2 và O2 một cách chính xác và đáng tin cậy, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Thiết kế mạnh mẽ, thời gian cho kết quả cảm biến nhanh và pin mạnh, đảm bảo độ an toàn tối đa trong vòng hai năm mà hầu như không cần bảo trì.

    .
    .
    .
    .