Đầu dò đơn khí cầm tay Dräger PAC 6500

Thiết bị Dräger Pac 6500 mạnh mẽ là người bạn đồng hành tin cậy của bạn trong những điều kiện khắc nghiệt. Thiết bị phát hiện một loại khí dùng cho cá nhân đo các loại khí CO, H2S, SO2 và O2 một cách nhanh chóng và chính xác. Thời gian phản hồi cảm biến nhanh và pin khỏe cũng giúp tăng độ an toàn.

    .
    .
    .
    .