Đầu dò đơn khí cầm tay Dräger PAC 7000


An toàn tại nơi làm việc luôn là được ưu tiên: tùy theo loại cảm biến được sử dụng, thiết bị phát hiện đơn khí Dräger Pac 7000 có khả năng cảnh báo hiệu quả các mức nồng độ nguy hiểm của 14 loại khí khác nhau. Đặc biệt: bảo hành 5 năm cho một số các phiên bản H2S, O2 và CO.

    .
    .
    .
    .