Đầu dò đơn khí cầm tay Dräger PAC 8000

Đầu Dò Đơn Khí Cầm Tay Dräger PAC 8000 chuyên dùng để đo các loại khí độc trong môi trường, có khả năng phát hiện hơn 29 loại khí độc khác nhau, trong đó có những loại khí đặc biệt như NO2, O3, hay COCl2.

    .
    .
    .
    .