Đầu dò đơn khí cầm tay Dräger PAC 8500

Đầu Dò Đơn Khí Cầm Tay Dräger PAC 8500 chuyên dùng để đo các loại khí độc trong môi trường, có khả năng phát hiện hơn 30 loại khí độc khác nhau. Đặc biệt có khả năng trang bị sensor kép, có thể đo cùng 1 lúc 2 loại khí độc khác nhau.

    .
    .
    .
    .