Đầu dò đơn khí cầm tay Dräger Xam 5100

Đầu Dò Đơn Khí Cầm Tay Dräger Xam 5100 là dòng thiết bị phát hiện và cảnh báo đơn khí, chỉ chuyên dùng để đo các loại khí đặc biệt như H2O2, HCl, HF, hoặc hydrazine. Thiết kế của dòng máy đa khí và sử dụng cảm biến XS chuyên dùng của Dräger.

    .
    .
    .
    .