Đầu dò khí cháy Dräger Polytron SE Ex

Đầu dò khí dễ cháy Dräger PEX 3000 là dòng đầu dò với chi phí đầu tư thấp, chuyên dùng để phát hiện các loại khí và hơi dễ cháy. Sử dụng theo nguyên lý phản ứng nhiệt bên trong cảm biến DD từ Dräger.

    .
    .
    .
    .