Đầu dò khí Dräger PointGard 2100

Đầu Dò Khí Dräger PointGard 2100 là dòng đầu dò chuyên dùng để phát hiện và cảnh báo các loại khí độc và oxy trong môi trường. Sử dụng cảm biến thế hệ mới nhất của Dräger, ngoài ra Dräger PointGard 2100 còn được tích hợp chung với đèn và còi báo đem lại sự tiện lợi và tính di động.

    .
    .
    .
    .