Đầu dò khí Dräger Polytron 3000

Đầu dò khí Dräger Polytron 3000 là thiết bị phát hiện và cảnh báo khí liên tục, có thể phát hiện được hơn 60 loại khí khác nhau trong không khí.

    .
    .
    .
    .