Đầu dò khí Dräger Polytron 7000

Đầu dò khí Dräger Polytron 7000 là thiết bị phát hiện và kiểm soát liên tục, có thể phát hiện được tất cả các loại khí độc và khí oxy. Được sử dụng cho tất cả các ứng dụng trong các ngành công nghiệp, phòng khí nghiệm, đời sống…

    .
    .
    .
    .