Đầu dò lửa Spectrex 20/20MI Mini Triple IR (3IR)

Đầu dò lửa Spectrex 20/20MI là dòng đầu dò lửa với chi phí rẻ và tiện lợi của Spectrex, với khả năng tránh báo động giả ở mức cao nhất

    Danh mục:
    .
    .
    .
    .