Draeger X-pect® 8500 Goggles

Kính bảo hộ Draeger X-pect® 8500 cung cấp bảo vệ mắt cao cấp với thiết kế bao quanh, trọng lượng thấp, bảo vệ hoàn toàn chống bụi bắn tung tóe. Ngoài ra, kính bảo hộ có thể dễ dàng kết hợp với các thiết bị bảo vệ khác như mặt nạ phòng độc mặt nạ Draeger.

    .
    .
    .
    .