Draeger X-plore® 2100

Dräger X-plore® 2100 là sản phẩm thay thế có thể tái sử dụng cho mặt nạ chống bụi dùng một lần. X-plore® 2100 là giải pháp lý tưởng cho những người thường xuyên làm việc trong môi trường bụi bặm. Bộ lọc thay thế của nó cung cấp bảo vệ chống lại các hạt rắn và lỏng. Mặt nạ nửa này cung cấp sự kết hợp hoàn hảo của sự thoải mái, an toàn và hiệu quả chi phí.

    .
    .
    .
    .