Draeger X-plore® 4700

Dräger X-plore® 4700 là mặt nạ nửa mặt mạnh mẽ mang đến sự thoải mái tuyệt vời và độ kín khít vượt trội cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe. Nhờ có nhiều bộ lọc có sẵn để bảo vệ chống lại khí, hơi và các hạt, nó rất phù hợp để sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp.

    .
    .
    .
    .