Draeger X-plore® 5500

Cho dù trong các ngành công nghiệp hóa chất, kim loại hoặc ô tô, đóng tàu, cung cấp hoặc xử lý: Mặt nạ toàn mặt Dräger X-plore® 5500 là giải pháp phù hợp cho các môi trường không chỉ cần tăng cường bảo vệ hô hấp mà còn có tầm nhìn rõ ràng bắt buộc.

    .
    .
    .
    .