Draeger X-plore® 6300

Dräger X-plore® 6300 là mặt nạ toàn mặt hiệu quả nhưng giá rẻ dành cho người dùng có ý thức về giá không muốn thỏa hiệp về sự thoải mái hoặc chất lượng. Mặt nạ đầy đủ này là sự kế thừa của Panorama Nova® Standard, một mặt nạ đã được chứng minh qua nhiều thập kỷ sử dụng trên toàn thế giới – được thiết kế lại và cải tiến với màu sắc tươi mới và mã vạch tích hợp.

    .
    .
    .
    .