EFC3610

– Công suất: 0,4 – 22KW

– Điều khiển động cơ không đồng bộ

– Có modun mở rộng

– Cồng nghệ điều khiển: V/f

    .
    .
    .
    .