EFC5610

– Công suất 0,4 – 160KW

– Công  nghệ điều khiển: V/f, SVC, FOC.

– Công nghệ an toàn: Off momen xoắn

– Modun I/O mở rộng

    .
    .
    .
    .