Dräger là một thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đầu dò phát hiện và cảnh báo khí di động / cầm tay. Đầu dò Dräger có khả năng phát hiện được hàng trăm loại khí độc và khí cháy nổ khác nhau.

Đầu Dò Khí Cầm Tay Dräger hiện nay có 2 dòng chính là:

- Máy đo đơn khí cầm tay PAC series: mỗi máy chỉ đo được một loại khí cố định.

- Máy đo đa khí cầm tay X-am series: mỗi máy có thể tính hợp đo được 4,5 hoặc 6 loại khí khác nhau

Single Gas Detector (9)
Go to top