VEP30 - 8,4"

Brand: Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- Thiết kế nhỏ gọn

- Phần cứng không sủ dụng đĩa cứng

- Dễ sử dụng thao tác

- màn hình cảm ứng đa điểm rộng 8,4"

- Dễ Giám sát và vận hành bằng phần mềm Winstudio

Go to top