VAM04

Brand: Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- Sử dụng với các yêu cầu đơn lẻ

- Rộng : 350mm, thích hợp với màn hình 12"

- Tương thích với các dòng như VPP16, VDP16, VEP40

Go to top