VAM05

Brand: Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- Sử dụng với nhu cầu đơn lẻ

- Rộng : 407mm, thích hợp với màn hình 15"

- Tương thích với các dòng như VDP40, VPP40 và VEP50

Go to top