VAM21

Brand: Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- Phục vụ nhu cầu đơn lẻ

- Rộng 422mm, phù hợp thiết bị 21".

- Tương thích với các dòng: VDP21, VEP21, VRxx21 (đứng) và DR0021 (đứng)

Go to top