MTX – CML

Brand: Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- Cơ sở : CML điều khiển nhúng

- Điều khiển lên 250 trục

- Lõi thông minh

- Thời gian đáp ứng nhanh, gia công tối đa

- Cấu hình cao, lập trình dễ dàng

Go to top