MPC - YM

Brand: Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- hệ thống điều khiển truyền động chính xác, cơ sở: điều khiển nhúng YM

- Lập trình ngôn ngữ cấp cao ( C, C++, net)

- Điều khiển tối đa 12 trục, 120 I/O

- HĐH: Linux

 

Go to top