Draeger X-plore® 5500

Brand: DraegerDraeger

Cho dù trong các ngành công nghiệp hóa chất, kim loại hoặc ô tô, đóng tàu, cung cấp hoặc xử lý: Mặt nạ toàn mặt Dräger X-plore® 5500 là giải pháp phù hợp cho các môi trường không chỉ cần tăng cường bảo vệ hô hấp mà còn có tầm nhìn rõ ràng bắt buộc.

Go to top