Bộ Kiểm Tra Chất Lượng Khí Dräger Aerotest Simultan HP

Brand: DraegerDraeger

Bộ Kiểm Tra Chất Lượng Khí Dräger Aerotest Simultan HP được sử dụng để kiểm tra chất lượng không khí ở áp suất cao. Kết hợp với Dräger Oil Impactor, hệ thống cung cấp một chất lượng kiểm tra đồng nhất cho việc kiểm soát chất lượng khí nén.

- Sử dụng Bộ Kiểm Tra Chất Lượng Khí Dräger Aerotest Simultan HP, chất lượng không khí thở được cung cấp bởi máy nén khí hoặc bình khí sẽ được kiểm tra. Hệ thống cho kết quả đáng tin cậy theo tiêu chuẩn EN 12 021.

- Được sử dụng đựa trên các dạng ống tuýp đo khí của Dräger đã được kiểm nghiệm cho chất lượng chính xác, đáng tin cậy và nhanh chóng nhất.

- Bộ Kiểm Tra Chất Lượng Khí Dräger Aerotest Simultan HP cho phép phát hiện hàm lượng các chất có hại khác nhau như Carbon monixide, Carbon dioxide, hơi nước, hơi dầu trong khí nén. Có thể đo từng loại hoặc kết hợp đo một lần.

- Dräger Oil Impactor thế hệ mới được phát triển đặc biệt để kiểm tra khí nén nhằm phát hiện hơi dầu trong khí. Ngoài các loại dầu phổ biến và truyền thống, thậm chí là dầu tổng hợp cũng có thể được đo mà không gặp phải vấn đề gì - bất kể loại dầu hoặc độ nhớt của nó - ngay từ lần đầu tiên. Phạm vi đo lường rộng có chia mức bảo đảm số đo chính xác của các giá trị.

- Kết nối nhanh và đơn giản với nguồn khí thông qua bộ kết nối chuẩn G 5/8.

- Các thiết bị, phụ kiện sẽ được đựng trong một vali chuyên dụng, đảm bảo an toàn trong quá trình lưu trữ, vận chuyển và luôn luôn sẵn sàng để sử dụng.

Go to top