Cảm Biến Hạt Xúc Tác

Brand: DraegerDraeger

Cảm Biến Hạt Xúc Tác / Dräger Catalytic Bead Sensors được thiết để để phát hiện nồng độ các loại khí và hơi dễ cháy trong môi trường. Cảm biến có nhiều phiên bản khác nhau tùy theo ứng dụng và nồng độ yêu cầu.

Đặc Điểm Kỹ Thuật :

- Dựa trên nguyên tắc hạt xúc tác, chuyên dùng để phát hiện các loại khí cháy trong ngành công nghiệp.

- Có khả năng hoạt động trong môi trường nhiệt độ lên đến 150 độ C.

- Tùy chọn thang đo 0 - 10%LEL, 0 - 100%LEL.

Go to top