Ống Đo Khí Độc Dräger Tubes

Brand: DraegerDraeger

Ống Đo Khí Độc Dräger Tubes là phương pháp tiết kiệm và hiệu quả để đo các loại khí độc hoặc hơi độc tại nơi làm việc. Kết quả có thể được cất giữ lưu lại để làm bằng chứng.

- Ống Đo Khí Độc Dräger Tubes  được sử dụng kèm với các loại bơm hút khí của Dräger.

- Cho kết quả đo nhanh chóng, độ chính xác cao đã được chứng minh.

- Có thể đo được hơn 500 loại khí độc khác nhau.

- Ứng dụng trong hầu hết các ngành công nghiệp, phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm đo lường...

 

Go to top