ILC – VPB

– Dựa trên cơ sở phần cứng VPB của máy tính công nghiệp

– Điều khiển nhanh chóng, hiệu suất tối đa.

– Hỗ trợ Window 7/10, IoT

– Có khe cắm module mở rộng

    .
    .
    .
    .