MTX

– điều khiển 12 trục

– Vận hành trên bảng điều khiển và phần mềm

– Bộ xử lí 32bit

– Không gian lắp đặt nhỏ

    .
    .
    .
    .