MTX – CML

– Cơ sở : CML điều khiển nhúng

– Điều khiển lên 250 trục

– Lõi thông minh

– Thời gian đáp ứng nhanh, gia công tối đa

– Cấu hình cao, lập trình dễ dàng

    .
    .
    .
    .