Pas Micro

Mang tính linh hoạt, dễ sử dụng và mới nhất trong thiết kế thiết bị thở, Drager micro PAS Micro là một trong những thiết bị thoát hiểm khẩn cấp, công nghệ tiên tiến nhất hiện có.

    .
    .
    .
    .