Thiết bị phát hiện rò rỉ Dräger Flow Check

Thiết Bị Phát Hiện Rò Rĩ Dräger Flow Check là cách đơn giản nhất để tìm kiếm và phát hiện các chỗ rò rĩ, có thể phát hiện các dòng khí với lưu lượng dù là nhỏ nhất.

Thiết bị sẽ phát ra một làn khói mỏng nhẹ, tính chất tương tự không khí, không độc hại, qua đó giúp người sử dụng dễ dàng xác định được vị trí rò rĩ bằng mắt thường.

    .
    .
    .
    .