Quần áo chống hóa chất Dräger CPS 7900

Đồ bảo hộ quần áo chống hóa chất Drager CPS 7900 được nghiên cứu và phát triển nhằm bảo vệ người mặc khi tiếp xúc với hóa chất, vật liệu độc hại hoặc phóng xạ… và cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho những nhiệm vụ nguy hiểm.

    .
    .
    .
    .