Thiết bị đeo Drager PAS® Colt

PAS Colt là thiết bị đeo hông có thiết kế đai độc đáo và tinh vi không bị biến dạng, giúp người dùng đeo máy vào một cách đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Quy trình đeo rất dễ dàng đối với người dùng chưa có kinh nghiệm.

    .
    .
    .
    .