Thiết bị đo khí cầm tay Dräger CMS

Máy đo khí cầm tay Dräger CMS (Chip Measurement System) tự động đo khí tại chỗ theo công nghệ chip hóa học, máy hiển thị nồng độ đo được trên màn hình điện tử. Mày đo CMS là kết hợp những ưu điểm của dòng ống đo khí Draeger Tub và hệ thống phân tích quang điện.

Thao tác đo tiện lợi, dễ dàng: gắn chip vào – bắt đầu đo – đọc kết quả trên màn hình LCD.

    .
    .
    .
    .