Thiết bị I/O Rexnoth

– Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt.

– Cài đặt và xử lí nhanh

– Nhiều chuẩn giao tiếp

    .
    .
    .
    .