Tủ điều khiển Dräger Regard-1

Tủ Điều Khiển Dräger Regard-1 là dạng tủ điều khiển độc lập sử dụng cho 1 đầu dò khí. Nhận tín hiệu 4-20mA nên có thể kết nối được hầu hết các loại đầu dò khác nhau. Và có khả năng cấu hình đầy đủ cho 1 hệ thống như Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3, Fault…

    .
    .
    .
    .