Tủ điều khiển Dräger Regard 7000

Tủ điều khiển Dräger REGARD 7000 là một hệ thống phân tích kiểu mô đun, do đó có tính mở rộng cao để theo dõi nhiều loại khí và hơi. Dräger REGARD® 7000 phù hợp để sử dụng với các hệ thống có nhiều cấp độ phức tạp và nhiều bộ đầu dò. Đây cũng là thiết bị có độ tin cậy và hiệu quả vượt trội. Một điểm thuận lợi nữa là nó tương thích với các hệ thống điều khiển REGARD® đời thấp.

    .
    .
    .
    .