Tủ điều khiển Dräger VarioGard

Tủ Điều Khiển Trung Tâm Dräger VarioGard là trung tâm của một hệ thống phát hiện khí dạng môđun hiệu quả về chi phí. Công nghệ Bus số hóa giúp kết nối và quản lý tới 100 đầu dò tương ứng với các loại khí khác nhau.

    .
    .
    .
    .