VAM04

– Sử dụng với các yêu cầu đơn lẻ

– Rộng : 350mm, thích hợp với màn hình 12″

– Tương thích với các dòng như VPP16, VDP16, VEP40

    .
    .
    .
    .