VAM10

– Sử dụng với nhu cầu đơn lẻ

– Rộng : 350mm, thích hợp với màn hình 12″

– Tương thích với các dòng như VDP16, VPP16 và VEP40

    .
    .
    .
    .